Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1197
W sumie: 203617

News

News zdjęcie id 402

AKCJA AKTYWIZACJA

24.11.2017

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w okresie listopad 2017 r. – lipiec 2018 r., a pierwszy etap rekrutacji potrwa do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin  znajdujących się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);
 2. Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 3. Jest przypisana do I,II ze szczególnym uwzględnieniem III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
 4. Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 2. Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
  w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);
 3. Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:
 1. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy - o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do I, II lub III profilu pomocy,
 2. aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).
 1. Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:
 1. W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:

1. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny

adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa

tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952

     godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

2.

adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa;

tel.: + 48 508-024-387

godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

 

 1. Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres akcjaaktywizacja@unitedway.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Akcja Aktywizacja !” (liczy się data stempla pocztowego).
 2. W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:

 1. staż zawodowy u pracodawców – płatny;
 2. kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb;
 3. wsparcie w poszukiwaniu pracy;
 4. kompleksowa ocena kwalifikacji i kompetencji, umożliwiająca wybór ścieżki zawodowej;
 5. indywidualne wsparcie psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
 6. grupowy trening kompetencji i umiejętności interpersonalnych;
 7. animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych;
 8. współpraca z asystentem osoby z niepełnosprawnością;
 9. stypendium szkoleniowe (ok. 854 zł brutto);
 10. stypendium stażowe (ok. 1 280 zł brutto);
 11. zwrot kosztów dojazdu;
 12. wyżywienie podczas prowadzonych spotkań i zajęć.

Szczegóły dotyczące projektu oraz naboru uczestników znajdują się na stronie projektu https://www.unitedway.pl/akcja-aktywizacja/

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.