Logo Gmina Tczów

Zasiłek rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

        2 .opiekunowi faktycznemu dziecka;

        3 .osobie uczącej się.

 

Kryterium dochodowe :

 

       - jeżeli dochód rodziny w   przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie  

         przekracza kwoty  574,00zł.

       - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o

         niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu  

         niepełnosprawności - 664,00zł.

 Dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 239,08 miesięcznie

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego: 

 

   - do ukończenia 5 roku życia - 77,00zł.

        - powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 106,00zł.

        - powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 115,00zł.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :
 

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W okresie od dnia 01 listopada 2014. do 30 października 2015 r.  prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2013 r.

Wójt gminy zaprasza

<p>inż. Andrzej Wolszczak</p>

inż. Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:
 

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.