oficjalny serwis samorzadowy 25 Stycznia, 2015 r, imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Informacja o terminach wyboru sołtysów
 
  ...więcej
Zaproszenie dla rolników na szkolenie
 
  ...więcej
Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok.
 
  ...więcej
Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy
 
  ...więcej
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Tczów na 2015 rok
 
  ...więcej
Ogłoszenie - GOPS
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej z Banku Żywności w terminie do 09.01.2015r. w ramach programu POPŻ o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie pok. nr 24 w celu otrzymania skierowania po w/w pomoc. Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie oraz osobie samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza 786 zł.
TRAGEDIA, KTÓRA WSZYSTKICH BOLI !!!
 
Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania: Dlaczego? Czy jesteśmy skazani na bezradność? Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw o zdrowie i życie własne i swych Rodzin? Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Samo współczucie to jednak mało. Zginęły Kobiety mające dla innych serce na dłoni. Złote dziewczyny, które nie zostawiały ludzi bez pomocy. Lubiane, uczynne, pracowite. Nawet nie przypuszczały, że nie dożyją Świąt Bożego Narodzenia. Obie – Renata i Małgorzata osierociły po dwoje dzieci - najmłodsze ma trzy lata. Solidaryzując się z ofiarami tragedii, a także mając na uwadze codziennie ponoszone przez wszystkich nas ryzyko związane z misją jaką jest pomaganie potrzebującym: 1) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM" 2) Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM" 3) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum 4) Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwracają się z apelem o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu. BĄDŹMY RAZEM…. Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta: 70 8980 0009 2001 0058 5507 0002 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi” Zbiórka trwać będzie do końca stycznia 2015 r   ...więcej
OD PRZYPADKU DO WYPADKU !
 
Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach. Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym obuwiu, zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są głównie urazy kończyn dolnych i górnych. Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę! Należy pamiętać zatem, aby:  W OBEJŚCIU - przed wystąpieniem przymrozków wyrównać nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie przedmioty i materiały blokujące ciągi komunikacyjne, - przygotować piasek, popiół lub sól gospodarczą do posypywania oblodzonych ścieżek, - studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem lub barierami ochronnymi, - usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów (schody w okresie zimy powinny być zaopatrzone w maty antypoślizgowe i wyposażone w poręcze) - dokonać przeglądu instalacji elektrycznych, wymienić zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe oświetlenie podwórza oraz budynków inwentarskich i gospodarczych, - przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz ochroni przed deszczem, wiatrem i mrozem, - zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe do pracy na wilgotnym podłożu oraz obuwie przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą protektorowaną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć - maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych nawierzchniach, w miejscach, w których nie przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się;  W BUDYNKACH - utrzymywać czystość w ciągach komunikacyjnych, nie zastawiać ich sprzętem i narzędziami, - ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać na wieszakach lub wkładać je do stojaków, - otwory stropowe wyposażyć w barierki ochronne i listwy przypodłogowe, - sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina posiadająca (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° -75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;  NA DRODZE - korzystając z dróg publicznych zadbać o stan techniczny ciągnika i innych maszyn rolniczych, w szczególności o prawidłowe oświetlenie, - Uwaga! od 1 września każdy pieszy idący po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę. Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z gminy Tczów
 
  ...więcej
„Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r.”
 
Gmina Tczów zrealizowała projekt pn. Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez organizację w dniu 11.11.2013r. inscenizacji: rekonstrukcji wydarzeń i koncertu oraz produkcja filmu i broszury, upamiętniających 70 rocznicę zbrodni niemieckiej dokonanej w dniu 11 listopada 1943r. na mieszkańcach Tczowa i okolic. Film, który powstał w ramach projektu przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Tczowie, Bibliotece Publicznej w Tczowie i Bartodziejach i jest bezpłatnie wypożyczany wszystkim zainteresowanym.   ...więcej

Pokazano 0 - 10 z 72
Następne >>

Urząd Gminy Tczów - www.tczow.pl, Tczów, samorząd, województwo mazowieckie, gmina tczów, powiat zwoleński, gmina, miasto Tczów, portal samorządowy, biblioteka, biblioteka gminna, gminna biblioteka publiczna w Tczowie, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, oferty inwestycyjne, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Polska, Radom