oficjalny serwis samorzadowy 27 Listopada, 2014 r, imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Podziękowania za udział w Wyborach Samorządowych 2014
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tczów Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy w dniu 16 listopada br. wzięli udział w lokalnych wyborach samorządowych. Szczególne podziękowania składam tym , którzy zdecydowali się oddać na mnie swój głos . To dzięki Państwa ogromnemu poparciu po raz kolejny zostałem wybrany na stanowisko Wójta Gminy Tczów. Okazane zaufanie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i dołożę wszelkich starań, aby moja praca i doświadczenie służyły jak najlepiej rozwojowi gminy Tczów. Serdecznie gratuluję wszystkim wygranym i już dziś zapraszam przyszłych radych do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Andrzej Wolszczak Wójt Gminy Tczów
OD PRZYPADKU DO WYPADKU !
 
Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach. Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym obuwiu, zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są głównie urazy kończyn dolnych i górnych. Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę! Należy pamiętać zatem, aby:  W OBEJŚCIU - przed wystąpieniem przymrozków wyrównać nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie przedmioty i materiały blokujące ciągi komunikacyjne, - przygotować piasek, popiół lub sól gospodarczą do posypywania oblodzonych ścieżek, - studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem lub barierami ochronnymi, - usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów (schody w okresie zimy powinny być zaopatrzone w maty antypoślizgowe i wyposażone w poręcze) - dokonać przeglądu instalacji elektrycznych, wymienić zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe oświetlenie podwórza oraz budynków inwentarskich i gospodarczych, - przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz ochroni przed deszczem, wiatrem i mrozem, - zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe do pracy na wilgotnym podłożu oraz obuwie przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą protektorowaną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć - maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych nawierzchniach, w miejscach, w których nie przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się;  W BUDYNKACH - utrzymywać czystość w ciągach komunikacyjnych, nie zastawiać ich sprzętem i narzędziami, - ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać na wieszakach lub wkładać je do stojaków, - otwory stropowe wyposażyć w barierki ochronne i listwy przypodłogowe, - sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina posiadająca (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° -75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;  NA DRODZE - korzystając z dróg publicznych zadbać o stan techniczny ciągnika i innych maszyn rolniczych, w szczególności o prawidłowe oświetlenie, - Uwaga! od 1 września każdy pieszy idący po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę. Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.
ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW
 
Urząd Gminy w Tczowie uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych, zmieszanych (pojemnik) w miejscowościach: - Bartodzieje, - Borki, - Lucin, - Podzakrzówek, zostaje przesunięty z dnia 27 października 2014r. na dzień 15 października 2014r. W związku z powyższym prosimy w dniu wywozu odpadów wystawiać pojemniki w widocznym miejscu do godziny 7:00 rano!.
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z gminy Tczów
 
  ...więcej
„Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r.”
 
Gmina Tczów zrealizowała projekt pn. Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez organizację w dniu 11.11.2013r. inscenizacji: rekonstrukcji wydarzeń i koncertu oraz produkcja filmu i broszury, upamiętniających 70 rocznicę zbrodni niemieckiej dokonanej w dniu 11 listopada 1943r. na mieszkańcach Tczowa i okolic. Film, który powstał w ramach projektu przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Tczowie, Bibliotece Publicznej w Tczowie i Bartodziejach i jest bezpłatnie wypożyczany wszystkim zainteresowanym.   ...więcej
Gospodarka odpadami - Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania
 
Informacja o uzyskanych przez Gminę Tczów w 2013 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów. 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 49,19 % 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,92%. Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 94 , 26-600 Radom. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Gminnym w Tczowie
 
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do PRZEDSZKOLA GMINNEGO W TCZOWIE na uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2014/2015 w dniu 1 września 2014r. o godz. 12:00
Ogłoszenie
 
Urząd Gminy w Tczowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych w skutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Tczowie (pok. Nr 25) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Tczów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajduje się poszkodowane gospodarstwo, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Warunkiem szacowania strat jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej łącznie) w gospodarstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rolnicy zakwalifikowani przez Terenową Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, mogą na dzień dzisiejszy jedynie skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji.
Urząd Gminy w Tczowie przypomina o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
 
Opłatę należy wpłacać kwartalnie, w terminach określonych w uchwale Rady Gminy w Tczowie: - do 15 lutego danego roku za I kwartał - do 15 maja danego roku za II kwartał - do 15 sierpnia danego roku za III kwartał - do 15 listopada danego roku za IV kwartał Opłatę uiszcza się gotówką u inkasenta, wpłatą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 10 91570002 0020 0200 0592 0001 BS Zwoleń O/Tczów.
Uroczystość strażacka w Tczowie
 
  ...więcej

Pokazano 0 - 10 z 67
Następne >>

Urząd Gminy Tczów - www.tczow.pl, Tczów, samorząd, województwo mazowieckie, gmina tczów, powiat zwoleński, gmina, miasto Tczów, portal samorządowy, biblioteka, biblioteka gminna, gminna biblioteka publiczna w Tczowie, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, oferty inwestycyjne, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Polska, Radom