oficjalny serwis samorzadowy 20 Października, 2014 r, imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW
 
Urząd Gminy w Tczowie uprzejmie informuje, że odbiór odpadów komunalnych, zmieszanych (pojemnik) w miejscowościach: - Bartodzieje, - Borki, - Lucin, - Podzakrzówek, zostaje przesunięty z dnia 27 października 2014r. na dzień 15 października 2014r. W związku z powyższym prosimy w dniu wywozu odpadów wystawiać pojemniki w widocznym miejscu do godziny 7:00 rano!.
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z gminy Tczów
 
  ...więcej
„Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r.”
 
Gmina Tczów zrealizowała projekt pn. Czas nie zagłuszył krzyku – pamięci ofiar zbrodni niemieckiej w Tczowie z dnia 11 listopada 1943r. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez organizację w dniu 11.11.2013r. inscenizacji: rekonstrukcji wydarzeń i koncertu oraz produkcja filmu i broszury, upamiętniających 70 rocznicę zbrodni niemieckiej dokonanej w dniu 11 listopada 1943r. na mieszkańcach Tczowa i okolic. Film, który powstał w ramach projektu przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Tczowie, Bibliotece Publicznej w Tczowie i Bartodziejach i jest bezpłatnie wypożyczany wszystkim zainteresowanym.   ...więcej
Gospodarka odpadami - Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania
 
Informacja o uzyskanych przez Gminę Tczów w 2013 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów. 1. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 49,19 % 2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14,92%. Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 94 , 26-600 Radom. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Gminnym w Tczowie
 
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do PRZEDSZKOLA GMINNEGO W TCZOWIE na uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2014/2015 w dniu 1 września 2014r. o godz. 12:00
Ogłoszenie
 
Urząd Gminy w Tczowie informuje rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych powstałych w skutek gwałtownych opadów deszczu w miesiącu lipcu i sierpniu w bieżącym roku o zgłaszanie się do sołtysów swojej miejscowości lub do Urzędu Gminy w Tczowie (pok. Nr 25) z informacją o wysokości powstałych szkód w gospodarstwie rolnym. Na podstawie zebranych informacji Wójt Gminy Tczów wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Terenowej Komisji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajduje się poszkodowane gospodarstwo, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Warunkiem szacowania strat jest stwierdzenie strat powyżej 30% w średniej rocznej produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej łącznie) w gospodarstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rolnicy zakwalifikowani przez Terenową Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, mogą na dzień dzisiejszy jedynie skorzystać z kredytu na wznowienie produkcji.
Urząd Gminy w Tczowie przypomina o terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
 
Opłatę należy wpłacać kwartalnie, w terminach określonych w uchwale Rady Gminy w Tczowie: - do 15 lutego danego roku za I kwartał - do 15 maja danego roku za II kwartał - do 15 sierpnia danego roku za III kwartał - do 15 listopada danego roku za IV kwartał Opłatę uiszcza się gotówką u inkasenta, wpłatą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 10 91570002 0020 0200 0592 0001 BS Zwoleń O/Tczów.
Uroczystość strażacka w Tczowie
 
  ...więcej
PODSUMOWANIE 12-TYGODNIOWEGO PROGRAMU REDUKCJI MASY CIAŁA REALIZOWANEGO PRZEZ SPZZOZ W ZWOLENIU
 
Mieszkańcy Zwolenia i okolic wzięli udział w przygotowanym przez Instytut Żywności i Żywienia bezpłatnym 12-tygodniowym programie redukcji masy ciała. IŻŻ realizuje projekt we współpracy z dwiema placówkami medycznymi w każdym województwie .W województwie mazowieckim oprócz nas w programie uczestniczy ośrodek z Warszawy. W programie wzięło udział 50 osób. Chodziły one na zajęcia sportowe, korzystały z porad lekarskich, dietetycznych i psychologicznych. Do końca programu wytrwało 43 osoby. Łącznie zrzuciły one około 210 kg. Spośród uczestników programu 6 osób, które straciły najwięcej kilogramów, otrzyma nagrody. Pierwsze miejsce zajęła uczestniczka, która straciła 12, 7 kg. DARMOWE KONSULTACJE DIETETYCZNE W ZWOLENIU ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. Niezależnie od 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała, w SPZZOZ w Zwoleniu działa dietetyczny punkt konsultacyjny, w którym pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych porad żywieniowych. Dla pacjentów korzystających z takich porad zostały przygotowane ciekawe materiały edukacyjne, które mają im pomóc we wprowadzeniu w życie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Zapisy do punktu dietetycznego można dokonać w Zakładzie Rehabilitacji osobiście lub pod nr. tel.(48) 676 20 37.
Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tczów
 
  ...więcej

Pokazano 0 - 10 z 65
Następne >>

Urząd Gminy Tczów - www.tczow.pl, Tczów, samorząd, województwo mazowieckie, gmina tczów, powiat zwoleński, gmina, miasto Tczów, portal samorządowy, biblioteka, biblioteka gminna, gminna biblioteka publiczna w Tczowie, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, oferty inwestycyjne, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Polska, Radom